Prezes  Zarządu    Ewa Waliszek
   Członek Zarzadu
   Andrzej Pogoda
 Członek Zarządu
 Karolina Glinka