Prezydium Rady Nadzorczej 
  1. Eleonora Wiśniewska  -         Przewodnicząca RN
  2. Marek Kaźmierczak    -         Sekretarz RN    
 
Członkowie Rady Nadzorczej

 

  1. Michalina Błahitka   - Przewodniczca Komisji Rewizyjnej
  2. Zofia Markiewicz     - Członek Rady Nadzorczej
  3. Krzysztof Kluziak    - Członek Rady Nadzorczej
  4. Zbigniew Łagódka   - Członek Rady Nadzorczej
  5. Bogdan Zawadzki   - Członek Rady Nadzorczej
 
 
 
 
 

 

Dyżury Rady Nadzorczej 

w sprawach spóldzielczych i członkowskich w tym  rozmowy z dłużnikami

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zainteresowanym.