Rozstrzygnięcia konkursów ofert.

S.M. „Komunalnik” ogłasza wyniki konkursów ofert:

 

1. wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dla wymiany instalacji sanitarnych i wodociągowych w wybranych budynkach ( Długa 58-64/Łęczycka 1-3; Kościuszki 132-136; Kościuszki 139-143; Kościuszki 145-147/Prądzyńskiego 30a/Świstackiego 1-3; Kościuszki 159-165; Rychtalska 2 )

„ATSA PROJEKT”, Wrocław

 

 

2. wykonanie i wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. św. Antoniego 27/29

Zakład Stolarski Chmielnicki, Legnica

 

 

3. wykonanie audytów energetycznych oraz wyliczenie współczynników c.o. w wybranych budynkach ( Grunwaldzka 35-35a; Kościuszki 139-143; Kościuszki 148-150/Prądzyńskiego 33; Rychtalska 2 )

„EFEKTYWNIEJ” Sp. z o.o., Wrocław