Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” zawiadamia,  że w piątek, tj. 17.06.2022 r. Spółdzielnia będzie nieczynna.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia awarii można skorzystać z usług pogotowia (różne branże), których numery telefonów zostały Państwu podane w książeczkach czynszowych, na tablicach ogłoszeń w obszarze klatek schodowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smkomunalnik.pl.