Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” zawiadamia,  że w piatek 14.04.2022 r.Spółdzielnia będzie nieczynna. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia awarii można skorzystać z usług pogotowia (różne branże), których numery telefonów zostały Państwu podane w książeczkach czynszowych, na tablicach ogłoszeń w obszarze klatek schodowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni .